Pochodeň

 • Biogas torch

  Horák na bioplyn

  Bioplyn, príslušenstvo k odpadovým vodám.

   Položky ponuky

  100 kubických metrov vopred zmiešanej súpravy horáka na bioplyn

  Prevádzkový index:

  Rozsah spaľovania metánu: 100 m3 / h

  Obsah metánu: ≤6%  

  Obsah metánu: ≥35% - 55% (S obsahom metánu až 55% horák horí až 100 metrov kubických za hodinu)

  Obsah sírovodíka: ≤50 ppm

  Mechanické nečistoty: ≤0,2%

  Hlavné plynovodné potrubie nesmie byť menšie ako DN40 (pod tlakom 3 kpa).